Bedrijfshulpverlening, verplicht voor elke werkgever

Tijdens een cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) wordt cursisten geleerd hoe om te gaan met noodsituaties, maar ook hoe ze te herkennen en voorkomen. De cursus is dus vooral preventief, maar behandelt ook de situaties die voor kunnen komen als het toch tot een noodsituatie komt. Volgens de ARBO wet is voor iedere werkgever met personeel bhv verplicht.

 

De wetgeving

Tenzij je een ondernemer bent zonder personeel, ben je verplicht een gedeelte van je werknemers te trainen. Het maakt niet uit of je nu 2000 mensen in dienst hebt of 1. Zelfs als je een éénmanszaak hebt maar er komen wel eens bezoekers langs ben je het certificaat BHV verplicht te behalen. Doe je dit niet dan loop je het risico boetes te krijgen als de inspectie langskomt. Het is niet vreemd dat deze wetgeving zo streng is, je bent namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van alle mensen die zich op dat moment in jouw gebouw of kantoor bevinden.

 

De Risico Inventarisatie en Evaluatie

Tijdens de Risico Inventarisatie en Evaluatie is elke werkgever verplicht vast te leggen wat de risico’s zijn voor die specifieke sector en naar aanleiding van het aantal werknemers en gemiddelde aantal bezoekers wordt hier ook in bepaald hoeveel mensen getraind voor BHV verplicht aanwezig moeten zijn. Voor een bedrijf in de bouwsector zal dit aantal aanzienlijk groter zijn dan in een kantoor. In de wetgeving is niet vastgesteld hoeveel mensen je moet trainen, er staat alleen vermeld dat dit er voldoende moeten zijn. Als er om bewijs gevraagd wordt zal de RI&E geraadpleegd worden.

 

Waar moet je rekening mee houden?

Bij het bepalen wie en hoe veel mensen getraind moeten worden voor BHV, zijn er een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Denk hierbij aan dekking bij nachtdiensten, het wegvallen van functies, mensen die aangeven graag getraind te willen worden en het afdekken van de verschillende afdelingen.