Ben jij als ondernemer al bezig met procesautomatisering?

Als ondernemer wil je uiteraard tegen zo laag mogelijke kosten zoveel mogelijk produceren. Dat kan door de regelmatig terugkerende activiteiten te automatiseren. Je kan uit meerdere methoden kiezen om dit te realiseren. Een overeenkomst bij al die methoden is, dat de processen worden gestandaardiseerd en door robots of software procedures kunnen worden uitgevoerd. Tegenstanders van procesautomatisering zijn van mening dat dit ten koste gaat van maatwerk en van creativiteit. Dat hoeft niet, maar het is wel nodig om maatwerk en creativiteit binnen zekere grenzen vast te leggen.

Ingewikkeld traject

In een bedrijf waar het grootste deel van de productie wordt gedaan door mensen is het niet eenvoudig om deze activiteiten te automatiseren. Er wordt altijd begonnen met een definitie van de bedrijfsprocessen. Geprobeerd wordt de activiteiten op te splitsen in vast omlijnde onderdelen. Vervolgens zal worden gewerkt aan het automatiseren van stukjes van die onderdelen. Tenslotte wordt geprobeerd om die geautomatiseerde stukjes aan elkaar te rijgen tot procesautomatisering. Ondernemers die hierin geïnteresseerd zijn kunnen hier veel meer waardevolle informatie vinden.

Voordelen van procesautomatisering

Er zijn veel voordelen verbonden aan procesautomatisering. Je zal merken dat de snelheid waarmee dingen gedaan kunnen worden enorm omhoog gaat. Er worden ook minder fouten gemaakt. Want robots of computers worden nooit moe, ze hebben nooit een koffiepauze en het is niet nodig om hen te motiveren goed werk te leveren. Voor de medewerkers levert procesautomatisering het voordeel op dat ze minder vaak eentonig werk hoeven te doen. Soms zijn ze bereid om promotie te maken en een toezichthoudende rol te vervullen.

Iedereen moet meedoen

Procesautomatisering wordt gezien als de productiemethode van de toekomst, maar het kost veel moeite en geld om zover te komen. Het is van cruciaal belang dat er onder alle werknemers de bereidheid is om mee te werken aan het proces, want iedereen krijgt ermee te maken. Let er daarom op dat in het bedrijf niet de indruk ontstaat dat er wordt gemoderniseerd om personeel te kunnen ontslaan. Ook helpt het als je personeelsleden beloont als zij positieve bijdragen aan het proces leveren.