Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen beoordeeld op hun merites

 

Al een tijd loop ik met plannen rond om op innovatieve manier mensen en cultuur samen te brengen en daar doe ik al jaren mijn best voor die plannen een beetje te stroomlijnen. Niet alleen om er achter te komen welke manier nou het beste werkt maar ook om te kijken wat mijn eigen actieve rol in dit proces zou kunnen zijn. Je hebt de zogenaamde Vogelaarswijken en elke gemeente heeft een eigen potje om uit te putten om die wijken aan te pakken en weer op een positieve manier op de kaart te zetten. De kwestie is dus de subsidie aanvragen op de goede manier te gaan doen en ze op een goede manier over te weten te brengen. En zoals iedereen wel weet is er een commissie die zich over dit soort subsidie aanvragen buigt en die ze beoordeelt op hun merites. Niet alleen of het allemaal wel te behappen valt natuurlijk, of het plan wel realistisch genoeg is, maar ook of de kwaliteit ervan wel gewaarborgd zal worden, of het ook daadwerkelijk het resultaat op gaat leveren wat er beoogd wordt te bereiken.

 

Concrete subsidie aanvragen

 

En dat is natuurlijk altijd moeilijk om te bepalen. Want hoe meet je op een abstract gebied als dit nou precies de kwaliteit eigenlijk, hoe meet je de resultaten? Die zijn immers niet altijd concreet. Een toegenomen wijkgevoel, minder angst in de wijk en meer interactie tussen de bewoners, dat is niet altijd goed van tevoren te voorspellen, daar hebben zij namelijk zelf een grote rol in. Bovendien is het bij dit soort subsidie aanvragen altijd een kwestie van de goede beramingen geven. Gemeenten besteden natuurlijk publiekelijk geld en dus moeten ze het kunnen verantwoorden naar de achterban toe. Dat moet je dus zelf duidelijk en helder opgeven, een verantwoording van je budgetten en een concrete inschatting.