financiering van de verbouwing

Dit artikel gaat over de financiering van de verbouwing van een woning. Wat zijn de mogelijkheden daarvoor? Hoewel je natuurlijk een huis kunt verbouwen, waarin je zelf niet woonachtig bent of zal zijn, hebben we het hier over je eigen woning.

Waarom verbouwen?

Er kunnen diverse redenen zijn voor een verbouwing. Er kunnen delen van het huis niet meer in goede staat zijn en in plaats van reparaties hier en daar uit te voeren, pak je het groter aan. Je verandert de zolder in een werkruimte of extra slaapkamer. Je wilt de waarde van je woning verhogen. Vanwege de stijgende energiekosten en om de CO2-uitstoot te verlagen, worden veel woningen verduurzaamd. Dat laatste is extra interessant vanwege de subsidiemogelijkheid.

Vormen van financiering

Er zijn diverse manieren om een verbouwing te financieren. Onder meer hebben het dan over:

  • Met eigen spaargeld.
  • De overwaarde van de woning gebruiken.
  • Een persoonlijke lening afsluiten.
  • Door middel van een lopend krediet.

Met eigen spaargeld

Als je spaargeld op de bank hebt staan, dan ligt het voor de hand om dat te gebruiken. Maar je moet wel een reserve houden voor onvoorziene uitgaven. Spaargeld brengt weinig tot niets op en aan andere financieringsvormen zijn kosten verbonden.

financiering van de verbouwing

De overwaarde van de woning gebruiken

De waarde van je woning kan zijn gestegen. Die overwaarde kan je vrijmaken door je hypotheek over te sluiten of een tweede hypotheek te nemen. Daar zijn kosten aan verbonden en je dient daarom na te gaan of een persoonlijke misschien beter is.

Een persoonlijke lening afsluiten

Een persoonlijke lening afsluiten, betekent een vast bedrag ineens, dat je binnen een vastgestelde looptijd moet aflossen, plus rentebetaling. Als je je woning gaat verduurzamen, dan zou je naar de mogelijkheid van een groene lening kunnen kijken.

Door middel van een doorlopend krediet

Als je gaat verbouwen heb je doorgaans geen behoefte aan een bedrag ineens, maar een lening met meer flexibiliteit. Die biedt een doorlopend krediet.